Stan realizacji inwestycji


grudzień 2015 r.

Parking wielopoziomowy: wykonano płyty stropowe na poziomie +6,40 oraz ponad 30% płyty na poziomie +9,76 wykonano rampy między poziomami -2 do +2 oraz kończono prace związane z rampą między poziomem +2 a  +3 wykonano 1 płytę wjazdową oraz trwały prace związane z drugą oraz rampą wejściową wykonano elementy żelbetowe do poziomu +2 oraz trwały prace na poziomie +3 Budynek główny: trwały prace ziemne oraz prace związane z wymianą i wzmocnieniem gruntu pod segment F (m.in. SOR, blok operacyjny) […]

listopad 2015 r.

Parking wielopoziomowy: wykonano roboty ziemne, (zasypy) wykonano drenaż podpłytowy wykonano płyty stropowe na poziomie 0,00,+3,20 oraz 25% płyty stropowej na poziomie +6,40 wykonano izolację powłokową pionową i poziomą płyty fundamentowej oraz ścian fundamentowych, wykonano rampy między poziomami -2 do 0 oraz kończono prace związane z rampą między poziomem 0 a  +1 wykonano elementy żelbetowe do poziomu +1 oraz trwały prace na poziomie +2 Budynek główny: wykonano prace związane z wymianą i wzmocnienie […]

październik 2015 r.

Parking wielopoziomowy: wykonano warstwę z chudego betonu, płytę fundamentową, płytę stropową na poziomie -3,20 oraz 75% płyty stropowej na poziomie 0 rozpoczęto szalowanie płyty na poziomie +1 wykonano rampy na poziomie -2 Budynek główny: wykonano prace związane z wymianą i wzmocnieniem gruntu pod segmenty G, H, I (segmenty łóżkowe) wykonano prace przygotowawcze (karczowanie, zdjęcie warstwy humusu) pod segmenty A (administracyjno-dydaktyczny), B, C, D (diagnostyczno-zabiegowy) trwały prace ziemne oraz prace […]

Stan realizacji inwestycji do dnia 6.10.2015 r.

Parking wielopoziomowy: wykonano roboty ziemne (wykopy) wzmocniono podłoże gruntowe wykonano drenaż opaskowy wykonano podbetonkę, zazbrojono i zabetonowano płytę fundamentową oraz połowę płyty stropowej na poziomie -3,20 Budynek główny: wykonano roboty ziemne (wykopy) pod segmenty G, H, I, E trwały prace związane z wymianą i wzmocnieniem gruntu oraz prace przygotowawcze (karczowanie, zdjęcie warstwy humusu) pod segmenty A, B, C, D, F, L, M Budynki […]

3 lutego 2015 r. – przekazanie placu budowy Generanemu Wykonawcy

Dnia 3 lutego 2015 r. plac budowy, na którym realizowana jest inwestycja pn. „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim (NSSU)”, przekazany został przez przedstawicieli Inwestora (UJ CM) Generalnemu Wykonawcy – Konsorcjum firm: Warbud, Porr, Vamed. Jednocześnie Generalnemu Wykonawcy przekazana została dokumentacja projektowa inwestycji NSSU.    Zobacz galerię zdjęć