Stan realizacji inwestycji


marzec 2016 r.

Budynek główny: wykonano chudy beton pod poziomem -2 budynku I i H (segmenty łóżkowe) oraz wykonano 30% chudego betonu pod poziomem -2 budynku G (segment łóżkowy) i 10% pod poziomem -2 budynku D (segment diagnostyczno-zabiegowy) wykonano 80% płyty fundamentowej pod poziomem -2 budynku I trwały prace ziemne oraz prace związane z wymianą i wzmocnieniem gruntu pod segment: F (m.in. SOR, blok operacyjny) Budynki towarzyszące: zakończono roboty ziemne pod budynek L (pralnia i kuchnia) wykonano […]

luty 2016 r.

Parking wielopoziomowy: Zakończono prace stanu surowego otwartego wraz z zasypami i uformowaniem skarp oraz wykonano rampy wjazdowe i wejściowe. Budynek główny: wykonano podkłady betonowe pod poziomem B02 (-2) budynku I i H trwały prace ziemne oraz prace związane z wymianą i wzmocnieniem gruntu pod segment F (m.in. SOR, blok operacyjny) Budynki towarzyszące: trwały roboty ziemne pod budynek L (pralnia i kuchnia) wykonano podkłady betonowe pod budynkiem M (kotłownia) oraz zbiornikiem wód […]

styczeń 2016 r.

Parking wielopoziomowy: wykonano płyty stropowe na poziomie +9,76 wykonano rampy między poziomami -2 do +3 oraz kończone były prace związane z zadaszeniem rampy trwały prace związane z drugą płytą wjazdową oraz rampą wejściową wykonano elementy żelbetowe do poziomu +3, trwały prace nad ostatnimi attykami na poziomie +3 Budynek główny: trwały prace ziemne oraz prace związane z wymianą i wzmocnieniem gruntu pod segment F (m.in. SOR, blok operacyjny) Budynki towarzyszące: Trwały roboty […]

grudzień 2015 r.

Parking wielopoziomowy: wykonano płyty stropowe na poziomie +6,40 oraz ponad 30% płyty na poziomie +9,76 wykonano rampy między poziomami -2 do +2 oraz kończono prace związane z rampą między poziomem +2 a  +3 wykonano 1 płytę wjazdową oraz trwały prace związane z drugą oraz rampą wejściową wykonano elementy żelbetowe do poziomu +2 oraz trwały prace na poziomie +3 Budynek główny: trwały prace ziemne oraz prace związane z wymianą i wzmocnieniem gruntu pod segment F (m.in. SOR, blok operacyjny) […]

listopad 2015 r.

Parking wielopoziomowy: wykonano roboty ziemne, (zasypy) wykonano drenaż podpłytowy wykonano płyty stropowe na poziomie 0,00,+3,20 oraz 25% płyty stropowej na poziomie +6,40 wykonano izolację powłokową pionową i poziomą płyty fundamentowej oraz ścian fundamentowych, wykonano rampy między poziomami -2 do 0 oraz kończono prace związane z rampą między poziomem 0 a  +1 wykonano elementy żelbetowe do poziomu +1 oraz trwały prace na poziomie +2 Budynek główny: wykonano prace związane z wymianą i wzmocnienie […]