Stan realizacji inwestycji


luty 2017 r.

Budynek główny: segment A (diagnostyczno-zabiegowy): wykonano prace żelbetowe na poziomie 0 (elementy pionowe, strop) wykonano elementy pionowe na poziomie +1 trwały prace żelbetowe na poziomie +1 (strop) trwały prace żelbetowe na poziomie +2 (elementy pionowe) segment B (diagnostyczno-zabiegowy): trwały prace żelbetowe na poziomie +3 (attyki) segment C (diagnostyczno-zabiegowy): wykonano prace żelbetowe na poziomie +3 (strop, attyki) segment F+E (m.in. SOR, blok operacyjny): wykonano […]

styczeń 2017 r.

Budynek główny: segment A (diagnostyczno-zabiegowy): wykonano płytę fundamentową trwały prace żelbetowe na poziomie 0 (elementy pionowe, strop) trwały prace żelbetowe na poziomie +1 (elementy pionowe) segment B (diagnostyczno-zabiegowy): wykonano prace żelbetowe na poziomie +3 (elementy pionowe, strop) trwały prace żelbetowe na poziomie +3 (attyki) segment C (diagnostyczno-zabiegowy): wykonano prace żelbetowe na poziomie +2 (elementy pionowe, strop) trwały prace żelbetowe na poziomie +3 […]

grudzień 2016 r.

Budynek główny: segment A (diagnostyczno-zabiegowy): zakończono prace związane z wymianą i wzmocnieniem gruntu trwały prace związane z wykonywaniem płyty fundamentowej segment B (diagnostyczno-zabiegowy): wykonano prace żelbetonowe na poziomie +2 (elementy pionowe, strop) trwały prace żelbetowe na poziomie +3 (attyki) segment C (diagnostyczno-zabiegowy): trwały prace żelbetowe na poziomie +2 (elementy pionowe, strop) segment F+E (m.in. SOR, blok operacyjny): trwały prace żelbetowe na poziomie +1 (elementy […]

listopad 2016 r.

Budynek główny: segment A (diagnostyczno-zabiegowy): trwały prace związane z wymianą i wzmocnieniem gruntu rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej segment B (diagnostyczno-zabiegowy): wykonano prace żelbetowe na poziomie 0 i +1 (elementy pionowe, strop) trwały prace żelbetowe na poziomie +2 (elementy pionowe, strop) segment C (diagnostyczno-zabiegowy): wykonano prace żelbetowe na poziomie 0 (elementy pionowe, strop) wykonano prace żelbetowe na poziomie +1 (elementy pionowe, strop) trwały prace […]

październik 2016 r.

Budynek główny: segment A (diagnostyczno-zabiegowy): trwały prace związane z wymianą i wzmocnieniem gruntu segment B (diagnostyczno-zabiegowy): trwały prace żelbetowe na poziomie 0 i +1 (elementy pionowe, strop) segment C (diagnostyczno-zabiegowy): wykonano prace żelbetowe na poziomie -1 (elementy pionowe, strop) trwały prace żelbetowe na poziomie 0 (elementy pionowe, strop) segment D (diagnostyczno-zabiegowy): wykonano stan surowy otwarty budynku segment F+E (m.in. SOR, blok operacyjny): wykonano […]