Stan realizacji inwestycji


październik 2017 r.

Budynek główny: segment A (diagnostyczno-zabiegowy): na ukończeniu prace murowe na wszystkich kondygnacjach kontynuowane były prace przy płytowaniu ściany gk trwały roboty elewacyjne trwało montowanie fasad zewnętrznych trwało wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych trwało wykonywanie instalacji grzewczych i chłodzących trwało wykonywanie instalacji wentylacji segment B (diagnostyczno-zabiegowy): trwał montaż konstrukcji stalowej na dachu pod żaluzje trwało wykonywanie prac murowych i elewacyjnych trwało wykonywanie płytowania podwójnego […]

wrzesień 2017

Budynek główny: segment A (diagnostyczno-zabiegowy): prace murowe na ukończeniu na wszystkich kondygnacjach kontynuowane były prace przy podkonstrukcjach i płytowaniu ściany gk trwały roboty elewacyjne trwało montowanie fasad zewnętrznych trwało wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych trwało wykonywanie instalacji HCS segment B (diagnostyczno-zabiegowy): trwało wykonywanie prac murowych i elewacyjnych trwało wykonywanie płytowania dwukrotnego jednostronnego na poziomach 0, +1, +2, +3 trwało wykonywanie tynków na ścianach […]

sierpień 2017 r.

Budynek główny: segment A (diagnostyczno-zabiegowy): prace murowe na ukończeniu na wszystkich kondygnacjach kontynuowane były prace przy podkonstrukcjach i płytowaniu ściany gk zakończono montaż ślusarki okiennej trwały roboty elewacyjne trwało montowanie fasad zewnętrznych trwało wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych trwało wykonywanie instalacji HCS segment B (diagnostyczno-zabiegowy): trwało wykonywanie prac murowych i elewacyjnych trwało wykonywanie płytowania dwukrotnego jednostronnego na poziomie 0, +1, +2,+3 trwało wykonywanie tynków na ścianach […]

lipiec 2017 r.

Budynek główny: segment A (diagnostyczno-zabiegowy): prace murowe na ukończeniu na wszystkich kondygnacjach rozpoczęto podkonstrukcje pod ściany gk na ukończeniu montaż ślusarki okiennej zakończono wykonywanie warstwy termoizolacyjnej, płyty dociskowej oraz papy podkładowej na dachu rozpoczęto roboty elewacyjne trwało wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych rozpoczęto wykonywanie instalacji HCS segment B (diagnostyczno-zabiegowy): trwało wykonywanie  prac murowych i elewacyjnych trwało wykonywanie płytowania dwukrotnego jednostronnego na poziomie 0, +1, +2,+3 trwało […]

czerwiec 2017 r.

Budynek główny: segment B (diagnostyczno-zabiegowy): wykonano warstwy izolacyjne na dachu wykonano płytę dociskową wykonano konstrukcję rusztów na poziomie  0, +1, +2 trwało wykonywanie płytowania dwukrotnego jednostronnego na poziomie  0, +1, +2 trwało wykonywanie tynków na ścianach zewnętrznych na poziomie -1, 0, +1, +2 rozpoczęto wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych rozpoczęto wykonywanie instalacji wentylacji segment C (diagnostyczno-zabiegowy): trwało wykonywanie płytowania dwukrotnego jednostronnego […]