Stan realizacji inwestycji


sierpień 2017 r.

Budynek główny: segment A (diagnostyczno-zabiegowy): prace murowe na ukończeniu na wszystkich kondygnacjach kontynuowane były prace przy podkonstrukcjach i płytowaniu ściany gk zakończono montaż ślusarki okiennej trwały roboty elewacyjne trwało montowanie fasad zewnętrznych trwało wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych trwało wykonywanie instalacji HCS segment B (diagnostyczno-zabiegowy): trwało wykonywanie prac murowych i elewacyjnych trwało wykonywanie płytowania dwukrotnego jednostronnego na poziomie 0, +1, +2,+3 trwało wykonywanie tynków na ścianach […]

lipiec 2017 r.

Budynek główny: segment A (diagnostyczno-zabiegowy): prace murowe na ukończeniu na wszystkich kondygnacjach rozpoczęto podkonstrukcje pod ściany gk na ukończeniu montaż ślusarki okiennej zakończono wykonywanie warstwy termoizolacyjnej, płyty dociskowej oraz papy podkładowej na dachu rozpoczęto roboty elewacyjne trwało wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych rozpoczęto wykonywanie instalacji HCS segment B (diagnostyczno-zabiegowy): trwało wykonywanie  prac murowych i elewacyjnych trwało wykonywanie płytowania dwukrotnego jednostronnego na poziomie 0, +1, +2,+3 trwało […]

czerwiec 2017 r.

Budynek główny: segment B (diagnostyczno-zabiegowy): wykonano warstwy izolacyjne na dachu wykonano płytę dociskową wykonano konstrukcję rusztów na poziomie  0, +1, +2 trwało wykonywanie płytowania dwukrotnego jednostronnego na poziomie  0, +1, +2 trwało wykonywanie tynków na ścianach zewnętrznych na poziomie -1, 0, +1, +2 rozpoczęto wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych rozpoczęto wykonywanie instalacji wentylacji segment C (diagnostyczno-zabiegowy): trwało wykonywanie płytowania dwukrotnego jednostronnego […]

maj 2017 r.

Budynek główny: segment A (diagnostyczno-zabiegowy): wykonano prace murowe na poziomie 0, +1, +2, +3 segment B (diagnostyczno-zabiegowy): wykonano montaż okien aluminiowych wykonano prace murowe na poziomie -1, 0, +1, +2 segment C (diagnostyczno-zabiegowy): wykonano prace murowe na poziomie -1, 0, +1, +2 wykonano montaż okien aluminiowych wykonano podkonstrukcje pod ścianki g-k na poziomie -1 trwało wykonywanie płytowania dwukrotnego jednostronnego na poziomie -1, […]

kwiecień 2017 r.

Budynek główny: segment A (diagnostyczno-zabiegowy): trwały prace żelbetowe na poziomie +3 (elementy pionowe, strop) segment B (diagnostyczno-zabiegowy): trwał montaż okien aluminiowych wykonano instalacje odwodnienia dachów segment C (diagnostyczno-zabiegowy): wykonano warstwy izolacyjne na dachu wykonano płytę dociskową wykonano instalacje odwodnienia dachów wykonano konstrukcję rusztów na poziomie 0, +1, +2 trwał montaż okien aluminiowych segment D (diagnostyczno-zabiegowy): trwał montaż okien aluminiowych […]