Kalendarium


24 czerwca 2013 r. – wspólne stanowisko w sprawie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim

Prezentujemy wspólne stanowisko Prorektora UJ ds. CM prof. Piotra Laidlera oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Kazimierza Barczyka w sprawie budowy nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu. Stanowisko oraz wizualizacje zdjęciowe tej inwestycji znalazły się wydaniu „Monitora Sejmiku Województwa Małopolskiego” zamieszczonym w dzisiejszych wydaniach Gazety Wyborczej w Krakowie oraz Dziennika Polskiego.  Oświadczenie Prorektora UJ ds. CM oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów […]

20 maja 2013 r. – wystąpienie prof. Piotra Laidlera na XXXVII Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego

W trakcie XXXVII Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego w Krakowie miał swoje wystąpienie Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler. Prof. Piotr Laidler wystąpił na sesji części poświęconej ochronie zdrowia w Małopolsce mówiąc na temat budowy nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu. Wystąpienie to zyskało akceptację i poparcie wszystkich zebranych na sali radnych sejmiku Województwa Małopolskiego. W części sesji poświęconej ochronie zdrowia wystąpili: Sławomir Neumann – Sekretarz Stanu w Ministerstwie […]

luty 2013 r. – słupek forteczny Fortu 50 Prokocim

W trakcie wycinki drzew prowadzonej m.in. na działce nr 188 obr. 59 jedn. ewid. Podgórze stanowiącej własność Uczelni, odkryty został przedmiot – słupek graniczny działki fortecznej Fortu 50 Prokocim. Po uzyskaniu zgody Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków słupek zostanie wydobyty i przeniesiony przez Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Rawelin” w Krakowie.    Zobacz galerię zdjęć

30 stycznia 2013 r. – Senat UJ podjął uchwałę w sprawie inwestycji

„Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego poparł potrzebę i konieczność kontynuowania realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Prokocimiu, stanowiącego program wieloletni Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej oraz element strategicznego planu rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego – mówi Katarzyna Pilitowska, rzecznik prasowy UJ. Szacunkowy koszt budowy szpitala wynosi 1,2 mld zł. Z tej kwoty 800 mln stanowią gwarancje rządowe. Zarząd województwa małopolskiego […]

styczeń-kwiecień 2013 r. – wycinka drzew i uporządkowanie terenu przeznaczonego pod budowę nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim

Od stycznia do kwietnia  2013 r. przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów z terenu przeznaczonego pod budowę nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Krakowa usunięto w sumie 6 775 drzew i 2 736 m2  krzewów zgodnie oraz uporządkowano teren.    Zobacz galerię zdjęć