Kalendarium


6 września 2013 r. – nasadzenie zastępcze na terenie Parku Rżąka

W dniach 6 lipca – 6 września 2013 r. dokonano nasadzeń zastępczych na terenie Parku Rżąka w Krakowie w ilości 90 drzew. Nasadzenia zastępcze są efektem wcześniejszej wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu.    Zobacz galerię zdjęć    

9 lipca 2013 r. – ogłoszenie postępowania o wybór generalnego wykonawcy prac budowlanych nowej siedziby szpitala

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum ogłosił postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór generalnego wykonawcy prac budowlanych nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu. Ogłoszenie to znalazło się w suplemencie do Dziennika UE z dnia 9.07.2013 r. numer ogłoszenia 2013/S 131-225721 i jest również dostępne na  stronie UJ CM.

24 czerwca 2013 r. – wspólne stanowisko w sprawie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim

Prezentujemy wspólne stanowisko Prorektora UJ ds. CM prof. Piotra Laidlera oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Kazimierza Barczyka w sprawie budowy nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu. Stanowisko oraz wizualizacje zdjęciowe tej inwestycji znalazły się wydaniu „Monitora Sejmiku Województwa Małopolskiego” zamieszczonym w dzisiejszych wydaniach Gazety Wyborczej w Krakowie oraz Dziennika Polskiego.  Oświadczenie Prorektora UJ ds. CM oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów […]

20 maja 2013 r. – wystąpienie prof. Piotra Laidlera na XXXVII Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego

W trakcie XXXVII Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego w Krakowie miał swoje wystąpienie Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler. Prof. Piotr Laidler wystąpił na sesji części poświęconej ochronie zdrowia w Małopolsce mówiąc na temat budowy nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu. Wystąpienie to zyskało akceptację i poparcie wszystkich zebranych na sali radnych sejmiku Województwa Małopolskiego. W części sesji poświęconej ochronie zdrowia wystąpili: Sławomir Neumann – Sekretarz Stanu w Ministerstwie […]

luty 2013 r. – słupek forteczny Fortu 50 Prokocim

W trakcie wycinki drzew prowadzonej m.in. na działce nr 188 obr. 59 jedn. ewid. Podgórze stanowiącej własność Uczelni, odkryty został przedmiot – słupek graniczny działki fortecznej Fortu 50 Prokocim. Po uzyskaniu zgody Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków słupek zostanie wydobyty i przeniesiony przez Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Rawelin” w Krakowie.    Zobacz galerię zdjęć