Kalendarium


11 października 2013 r. – zakończenie prac związanych z przebudową magistrali wodociągowej

11 października 2013 r. po całonocnych pracach zakończono przebudowę magistrali wodociągowej na odcinku kolidującym z zaprojektowanym zagospodarowaniem terenu inwestycji, pomyślnie wpięto budowany rurociąg dn 600 mm do istniejącej miejskiej sieci wodociągowej. Następnie dokonano demontażu starego fragmentu wodociągu, wykonana została komora zaworów KZ1 oraz uporządkowany został teren.    Zobacz galerię zdjęć

6 września 2013 r. – nasadzenie zastępcze na terenie Parku Rżąka

W dniach 6 lipca – 6 września 2013 r. dokonano nasadzeń zastępczych na terenie Parku Rżąka w Krakowie w ilości 90 drzew. Nasadzenia zastępcze są efektem wcześniejszej wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu.    Zobacz galerię zdjęć    

9 lipca 2013 r. – ogłoszenie postępowania o wybór generalnego wykonawcy prac budowlanych nowej siedziby szpitala

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum ogłosił postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór generalnego wykonawcy prac budowlanych nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu. Ogłoszenie to znalazło się w suplemencie do Dziennika UE z dnia 9.07.2013 r. numer ogłoszenia 2013/S 131-225721 i jest również dostępne na  stronie UJ CM.

24 czerwca 2013 r. – wspólne stanowisko w sprawie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim

Prezentujemy wspólne stanowisko Prorektora UJ ds. CM prof. Piotra Laidlera oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Kazimierza Barczyka w sprawie budowy nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu. Stanowisko oraz wizualizacje zdjęciowe tej inwestycji znalazły się wydaniu „Monitora Sejmiku Województwa Małopolskiego” zamieszczonym w dzisiejszych wydaniach Gazety Wyborczej w Krakowie oraz Dziennika Polskiego.  Oświadczenie Prorektora UJ ds. CM oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów […]

20 maja 2013 r. – wystąpienie prof. Piotra Laidlera na XXXVII Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego

W trakcie XXXVII Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego w Krakowie miał swoje wystąpienie Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler. Prof. Piotr Laidler wystąpił na sesji części poświęconej ochronie zdrowia w Małopolsce mówiąc na temat budowy nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu. Wystąpienie to zyskało akceptację i poparcie wszystkich zebranych na sali radnych sejmiku Województwa Małopolskiego. W części sesji poświęconej ochronie zdrowia wystąpili: Sławomir Neumann – Sekretarz Stanu w Ministerstwie […]