Kalendarium


28 grudnia 2015 r. – uzyskano Zamienne Pozwolenie na Budowę dla inwestycji

W dniu 28.12.2015 r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję nr 3345/2015 o zmianie pozwolenia na budowę nr 316/2011 z dnia 16.02.2011 r. dla I-go etapu inwestycji pn. Budowa Nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego CM – UJ Kraków – Prokocim. W dniu 14.01.2016 r. decyzja ta stała się ostateczna.

29 kwietnia 2015 r. – uroczystość wmurowania kamienia węgielnego

29 kwietnia 2015 r. odbyło się uroczyste „wmurowanie kamienia węgielnego” pod budowę nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim. Po wielu latach starań władz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, rusza budowa największej inwestycji szpitalnej w ochronie zdrowia w Polsce i jednej z większych w Europie, porównywalnej kosztem realizacji, ilością łóżek, czy rozwiązaniami technicznymi z ostatnio wybudowanymi bądź wznoszonymi szpitalami uniwersyteckimi w Hiszpanii, Francji czy Szwecji. W uroczystości udział wzięli  przedstawiciele […]

22 stycznia 2015 r. – podpisanie umowy na generalną realizację inwestycji

W dniu 22.01.2015 r. w Auli Nowodworskiego miało miejsce uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum a konsorcjum firm: Warbud S.A., VAMED i Porr (Polska) S.A. na generalną realizację inwestycji pn. „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim”. Umowa przewiduje wykonanie robót budowlanych wraz z elementami trwałego wyposażenia i opiewa na łączną kwotę 819 mln zł. Jako planowany termin  realizacji tej inwestycji przyjęto datę 30 kwietnia 2019 r. […]

28 listopada 2014 r. – korzystny dla UJ CM wyrok KIO w sprawie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego

W dniu 29 października 2014 r. Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum dokonał wyboru oferty Konsorcjum: Warbud S.A. (lider), Vamed Standortentwicklung und Engineering GmbH&COKG oraz Porr (Polska) S.A. jako najkorzystniejsze oferty w postępowaniu na realizację największej szpitalnej inwestycji w zakresie ochrony zdrowia w kraju. Od rozstrzygnięcia w dniu 7 listopada 2014 r. odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie złożyło Konsorcju: Budimex S.A.oraz Inso sistemi […]

29 października 2014 r. – wybór najkorzystniejszej oferty wykonawcy inwestycji wyłonionej w drodze postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego

W dniu 29.10.2014 r. w Collegium Nowodworskiego miało miejsce spotkanie poświęcone aktualnemu stanowi zaawansowania realizacji inwestycji pn. „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim”. Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Piotr Laidler ogłosił, podczas spotkania, wybór najkorzystnieszej oferty wykonawcy inwestycji wyłonionej w drodze postępowania prowadoznego w trybie dialogu konkurencyjnego. Najkorzystniejszą ofertę n kwotę 819 mln zł złożyło konsorcjum firm, której liderem jest firma […]