Kalendarium


wrzesień 2016 r. – Minister nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremier Jarosław Gowin był gościem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Minister nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremier Jarosław Gowin był gościem Uniwersytetu Jagiellońskiego – odwiedził odremontowane akademiki UJ CM w Krakowie-Prokocimiu, był również na placu budowy nowej siedziby szpitala uniwersyteckiego. – Inicjatywa podjęta przez UJ daje wspaniałe efekty, służy uczelni i studentom, ale to też inwestycja, która będzie przynosić korzyści partnerowi prywatnemu – powiedział minister Gowin. Remont akademików to pierwszy projekt zrealizowany przez polską uczelnię […]

10 maja 2016 r. – narada inwestycyjna z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum jako  inwestor i jednostka realizująca zadania inwestycyjne pn. „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim” oraz „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie” 10 maja br.  pełnił rolę  gospodarza  narady rozliczeniowej z realizacji programów wieloletnich za I kwartał 2016 roku. Narady inwestycyjne maja charakter cyklicznych spotkań, na których inwestorzy i jednostki realizujące poszczególne aktualne programy wieloletnie (w ramach budżetu państwa z części 46-Zdrowie […]

28 grudnia 2015 r. – uzyskano Zamienne Pozwolenie na Budowę dla inwestycji

W dniu 28.12.2015 r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję nr 3345/2015 o zmianie pozwolenia na budowę nr 316/2011 z dnia 16.02.2011 r. dla I-go etapu inwestycji pn. Budowa Nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego CM – UJ Kraków – Prokocim. W dniu 14.01.2016 r. decyzja ta stała się ostateczna.

29 kwietnia 2015 r. – uroczystość wmurowania kamienia węgielnego

29 kwietnia 2015 r. odbyło się uroczyste „wmurowanie kamienia węgielnego” pod budowę nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim. Po wielu latach starań władz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, rusza budowa największej inwestycji szpitalnej w ochronie zdrowia w Polsce i jednej z większych w Europie, porównywalnej kosztem realizacji, ilością łóżek, czy rozwiązaniami technicznymi z ostatnio wybudowanymi bądź wznoszonymi szpitalami uniwersyteckimi w Hiszpanii, Francji czy Szwecji. W uroczystości udział wzięli  przedstawiciele […]

22 stycznia 2015 r. – podpisanie umowy na generalną realizację inwestycji

W dniu 22.01.2015 r. w Auli Nowodworskiego miało miejsce uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum a konsorcjum firm: Warbud S.A., VAMED i Porr (Polska) S.A. na generalną realizację inwestycji pn. „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim”. Umowa przewiduje wykonanie robót budowlanych wraz z elementami trwałego wyposażenia i opiewa na łączną kwotę 819 mln zł. Jako planowany termin  realizacji tej inwestycji przyjęto datę 30 kwietnia 2019 r. […]