Stan realizacji inwestycji


Stan realizacji inwestycji  – lipiec 2017 r.

Parking wielopoziomowy:

Wykonano stan surowy otwarty.

Budynek główny:

 • segment A (diagnostyczno-zabiegowy):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku
  • prace murowe na ukończeniu na wszystkich kondygnacjach
  • rozpoczęto podkonstrukcje pod ściany gk
  • na ukończeniu montaż ślusarki okiennej
  • zakończono wykonywanie warstwy termoizolacyjnej, płyty dociskowej oraz papy podkładowej na dachu
  • rozpoczęto roboty elewacyjne
  • trwało wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
  • rozpoczęto wykonywanie instalacji HCS
 • segment B (diagnostyczno-zabiegowy):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku
  • trwało wykonywanie  prac murowych i elewacyjnych
  • trwało wykonywanie płytowania dwukrotnego jednostronnego na poziomie 0, +1, +2,+3
  • trwało wykonywanie tynków na ścianach zewnętrznych na poziomie -1, 0, +1, +2,+3
  • trwały prace związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych
  • trwały prace związane z wykonywaniem instalacji wentylacji
 • segment C (diagnostyczno-zabiegowy):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku
  • trwało wykonywanie płytowania dwukrotnego jednostronnego na poziomie -1, 0, +1, +2
  • trwało wykonywanie tynków na ścianach zewnętrznych na poziomie -1, 0, +1, +2
  • trwało wykonywanie elewacji
  • trwało montowanie fasad zewnętrznych
  • trwało wykonywane instalacji elektrycznych i teletechnicznych
  • trwało wykonywanie instalacji wentylacji, wodnej, kanalizacyjnej
  • trwało wykonywanie instalacji grzewczej i chłodzącej
 • segment D (diagnostyczno-zabiegowy):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku
  • trwało wykonywanie podkonstrukcji pod ścianki g-k
  • trwało wykonywanie płytowania dwukrotnego jednostronnego na poziomie 0, +1, +2
  • trwało wykonywanie elewacji
  • trwało montowanie fasad zewnętrznych
  • trwało wykonywanie instalacji wentylacji
  • trwało wykonywanie instalacji grzewczych i chłodzących
 • segment F+E (m.in. SOR, blok operacyjny):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku
  • trwało wykonywanie podkonstrukcji pod ścianki g-k na kondygnacjach +1, +2,+3
  • rozpoczęto roboty elewacyjne
  • trwało montowanie fasad zewnętrznych
  • rozpoczęto wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
  • rozpoczęto wykonywanie instalacji wentylacji
  • rozpoczęto wykonywanie instalacji grzewczych i chłodzących
 • segment G+E (łóżkowy):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku
  • trwał montaż konstrukcji stalowej na dachu pod żaluzje
  • trwał montaż konstrukcji stalowej na dachu pod panele instalacji solarnej
  • trwało wykonywanie warstwy termoizolacji ścian
  • rozpoczęto montaż fasad zewnętrznych
  • trwało wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
  • trwało wykonywanie instalacji wentylacji
  • trwało wykonywanie instalacji grzewczych i chłodzących
  • trwało wykonywanie instalacji wodnych i kanalizacyjnych
  • trwał montaż kanałów wentylacyjnych na poziomach +1, +2,+3
  • trwało wykonywanie posadzek cementowych na poziomach +1, +2, +3,+4
 • segment H+E (łóżkowy):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku
  • zakończono wykonywanie warstwy termoizolacyjnej oraz papy podkładowej na dachu
  • trwało płytowanie dwukrotne jednostronne
  • trwał montaż konstrukcji stalowej na dachu pod panele instalacji solarnej
  • trwało wykonywanie warstwy termoizolacyjnej ścian
  • trwało wykonywanie siatki z klejem pod wyprawę elewacyjną
  • trwał montaż instalacji elektrycznej podtynkowej
  • trwał montaż instalacji wentylacji
  • trwało wykonywanie instalacji grzewczych i chłodzących
  • trwało wykonywanie instalacji wodnych i kanalizacyjnych
  • trwało wykonywanie posadzek cementowych na poziomach +1, +2, +3,+4
 • segment I+E (łóżkowy):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku
  • trwało płytowanie dwukrotne jednostronne
  • trwało wykonywanie tynków na ścianach zewnętrznych
  • trwało wykonywanie tynków na ścianach działowych na poziomie -2
  • trwało wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
  • trwało wykonywanie instalacji grzewczych i chłodzących
  • trwało wykonywanie instalacji wodnych i kanalizacyjnych
  • trwało wykonywanie instalacji wentylacji
  • trwało wykonywanie posadzek cementowych na poziomach +1, +2, +3,+4
 • segment J (zakaźny):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku
  • trwał montaż instalacji elektrycznej podtynkowej
  • trwało wykonywanie tynków
  • zakończono wykonywanie warstwy termoizolacji ścian
  • trwało wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
  • trwało wykonywanie instalacji grzewczych i chłodzących
  • trwało wykonywanie instalacji wodnych i kanalizacyjnych
  • trwało wykonywanie instalacji wentylacji

Budynki towarzyszące:

 • Budynek L (pralnia i kuchnia):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku
  • zakończono wykonanie płyty stropodachu
 • Budynek M (kotłownia):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku
 • zakończono prace związane z wykonaniem dachu
 • Budynek T (rozprężalnia gazów):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku
  • wykonano warstwy izolacyjne i papę podkładową na dachu
 • Wykonano zbiornik wód opadowych
 • Wykonano zbiornik wód zakaźnych

Zagospodarowanie terenu:

Wykonano – zaplecze tymczasowe z przyłączami tymczasowymi: energetycznym, przyłączem wody i kanalizacji, dwa zjazdy z budowy w ul. Jakubowskiego, drogi wewnętrzne technologiczne i place składowe.

Trwały prace związane z makro i mikro niwelacją terenu i przygotowaniem terenu pod drogi oraz pod budynki zaplecza O, SH, GS.

Sieci sanitarne i elektryczne :

Trwały prace związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, deszczowej czystej i brudnej zakaźnej oraz kanalizacji kablowej elektrycznej i teletechnicznej.

Kontynuowane były prace projektowe związane z zamiennym projektem wykonawczym.

 

 

>> Postęp prac <<