Stan realizacji inwestycji


Stan realizacji inwestycji  – maj 2017 r.

 

Parking wielopoziomowy:

Wykonano stan surowy otwarty.

Budynek główny:

 • segment A (diagnostyczno-zabiegowy):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku
  • wykonano prace murowe na poziomie 0, +1, +2, +3
 • segment B (diagnostyczno-zabiegowy):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku
  • wykonano montaż okien aluminiowych
  • wykonano prace murowe na poziomie -1, 0, +1, +2
 • segment C (diagnostyczno-zabiegowy):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku
  • wykonano prace murowe na poziomie -1, 0, +1, +2
  • wykonano montaż okien aluminiowych
  • wykonano podkonstrukcje pod ścianki g-k na poziomie -1
  • trwało wykonywanie płytowania dwukrotnego jednostronnego na poziomie -1, 0, +1, +2
  • trwa wykonywanie tynków na ścianach zewnętrznych na poziomie -1, 0, +1, +2
  • rozpoczęto wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
 • segment D (diagnostyczno-zabiegowy):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku
  • wykonano montaż okien aluminiowych
  • wykonano warstwy izolacyjne wraz z instalacją odwodnienia dachu
  • trwało wykonywanie podkonstrukcji pod ścianki g-k
  • wykonano tynki na ścianach zewnętrznych
  • rozpoczęto wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
 • segment F+E (m.in. SOR, blok operacyjny):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku
  • trwa wykonywanie prac murowych na poziomie -2, -1, 0, +1, +2, +3
  • wykonano montaż okien aluminiowych
  • wykonano warstwy izolacyjne wraz z płytą dociskową na dachu
 • segment G+E (łóżkowy):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku
  • wykonano montaż okien aluminiowych
  • wykonano warstwy izolacyjne dachu
  • wykonano płytowanie dwukrotne jednostronne
  • trwał montaż konstrukcji stalowej na dachu pod żaluzje
  • trwał wykonywanie warstwy termoizolacji ścian
  • trwał wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
  • trwał montaż kanałów wentylacyjnych na poziomach +1, +2
 • segment H+E (łóżkowy):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku
  • wykonano montaż okien aluminiowych
  • trwało płytowanie dwukrotne jednostronne
  • wykonano montaż konstrukcji stalowej na dachu pod żaluzje
  • trwało wykonywanie warstwy termoizolacyjnej ścian
  • trwało wykonywanie siatki z klejem pod wyprawę elewacyjną
  • trwał montaż instalacji elektrycznej podtynkowej
  • trwał montaż instalacji wentylacji
 • segment I+E (łóżkowy):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku
  • trwał montaż okien aluminiowych
  • wykonano podkonstrukcje pod ścianki g-k na poziomie -1, +4, +5
  • trwało płytowanie dwukrotne jednostronne
  • trwało wykonywanie tynków na ścianach zewnętrznych
  • wykonano montaż konstrukcji stalowej na dachu pod żaluzje
  • trwało wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
 • segment J (zakaźny):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku
  • wykonano montaż konstrukcji stalowej na dachu pod żaluzje
  • trwało wykonywanie tynków
  • trwało wykonywanie warstwy termoizolacji ścian
  • trwało wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Budynki towarzyszące:

 • Budynek L (pralnia i kuchnia):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku
  • trwały prace związane z wykonaniem płyty stropodachu
 • Budynek M (kotłownia):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku
  • wykonano warstwy izolacyjne oraz instalacje odwodnienia dachu
 • Budynek T (rozprężalnia gazów):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku
 • Wykonano zbiornik wód opadowych.
 • Wykonano zbiornik wód zakaźnych.

Zagospodarowanie terenu:

Wykonano – zaplecze tymczasowe z przyłączami tymczasowymi: energetycznym, przyłączem wody i kanalizacji, dwa zjazdy z budowy w ul. Jakubowskiego, drogi wewnętrzne technologiczne i place składowe.

Trwały prace związane z makro i mikro niwelacją terenu.

Sieci sanitarne:

Trwały prace związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, deszczowej czystej i brudnej oraz zakaźnej.

Kontynuowane były prace projektowe związane z zamiennym projektem wykonawczym.

 

 

>> Postęp prac <<