Stan realizacji inwestycji


Stan realizacji inwestycji  – luty 2019 r.

 Budynek główny:

 • segment A (administracyjno-dydaktyczny):
  • Zakończono etap realizacji – stan końcowy
 • segment B (diagnostyczno-zabiegowy):
  • Zakończono etap realizacji – stan końcowy
 • segment C (diagnostyczno-zabiegowy):
  • Zakończono etap realizacji – stan końcowy
 • segment D (diagnostyczno-zabiegowy):
  • Zakończono etap realizacji – stan końcowy
 • segment F+E (m.in. SOR, blok operacyjny):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku wraz z pokryciem dachowym
  • wykonano konstrukcje stalowe na dachu pod żaluzje, panele solarne i urządzenia
  • wykonano montaż fasad zewnętrznych i ślusarki okiennej
  • wykonano roboty elewacyjne
  • wykonano prace murowe i tynki wewnętrzne
  • wykonano ściany g-k
  • wykonano ściany sal operacyjnych
  • wykonano posadzki betonowe i epoksydowe
  • wykonano montaż ślusarki drzwiowej zewnętrznej
  • wykonano prace wykończeniowe w obiekcie: układanie wykładzin podłogowych, montaż parapetów wewnętrznych oraz konstrukcji sufitów podwieszonych
  • wykonano roboty instalacyjne: wodno-kanalizacyjne, grzewcze i chłodnicze, wentylacyjne, elektryczne i teletechniczne, automatyki i BMS, gazów medycznych, rurociągów poczty pneumatycznej
  • dostarczono transformatory.
  • Budynek zgłoszony do odbioru
 • segment G+E (łóżkowy):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku wraz z pokryciem dachowym
  • wykonano montaż konstrukcji stalowej na dachu pod żaluzje, panele solarne i urządzenia
  • wykonano montaż fasad zewnętrznych i ślusarki okiennej
  • wykonano roboty elewacyjne
  • wykonano prace murowe i tynki wewnętrzne
  • wykonano ściany g-k
  • wykonano posadzi betonowe
  • wykonano prace wykończeniowe w obiekcie: układanie wykładzin podłogowych, wykładzin ściennych i ślusarki drzwiowej zewnętrznej, montaż parapetów wewnętrznych
  • wykonano roboty instalacyjne: wodno-kanalizacyjne, grzewcze i chłodnicze, montaż belek chłodniczych, wentylacyjne, elektryczne i teletechniczne, automatyki i BMS, instalację gazów medycznych – ukończono rurociągi oraz wykonano panele, wykonano montaż rurociągów poczty pneumatycznej
  • dostarczono transformatory.
  • Budynek zgłoszony do odbioru
 • segment H+E (łóżkowy):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku wraz z pokryciem dachowym
  • wykonano montaż konstrukcji stalowej na dachu pod żaluzje i urządzenia
  • wykonano montaż ślusarki okiennej
  • wykonano roboty elewacyjne
  • wykonano prace murowe i tynki wewnętrzne
  • wykonano ściany g-k
  • wykonano posadzki betonowe
  • wykonano prace wykończeniowe w obiekcie: montaż wykładzin ściennych, wykładzin podłogowych, ślusarki drzwiowej zewnętrznej, montaż parapetów wewnętrznych
  • wykonano roboty instalacyjne: wodno-kanalizacyjne, grzewcze i chłodnicze, montaż belek chłodniczych, wentylacyjne, elektryczne i teletechniczne, automatyki i BMS, gazów medycznych, maszynownia poczty pneumatycznej, rurociągi poczty pneumatycznej
  • dostarczono transformatory.
  • Budynek zgłoszony do odbioru
 • segment I+E (łóżkowy):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku wraz z pokryciem dachowym
  • wykonano montaż konstrukcji stalowej na dachu pod żaluzje i urządzenia
  • wykonano montaż ślusarki okiennej
  • wykonano roboty elewacyjne
  • wykonano prace murowe i tynki wewnętrzne
  • wykonano ściany g-k
  • wykonano posadzki betonowe
  • wykonano prace wykończeniowe w obiekcie: układanie wykładzin podłogowych oraz ślusarki drzwiowej zewnętrznej, montaż parapetów wewnętrznych
  • wykonano roboty instalacyjne: wodno-kanalizacyjne, grzewcze i chłodnicze, wentylacyjne, elektryczne i teletechniczne, automatyki i BMS, gazów medycznych (wykonano panele), rurociągów poczty pneumatycznej
  • wykonano technologię węzła cieplnego
  • dostarczono transformatory.
  • Budynek zgłoszony do odbioru
 • segment J (zakaźny):
  • Zakończono etap realizacji – stan końcowy

Budynki towarzyszące:

 • Budynek L (pralnia i kuchnia):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku
  • wykonano nasyp pod drogę dojazdową
  • wykonano prace murowe i tynkarskie
  • wykonano montaż ślusarki okiennej
  • wykonano roboty dachowe i elewacyjne
  • trwają roboty instalacyjne: wodno-kanalizacyjne, grzewcze i chłodnicze, wentylacyjne, elektryczne i teletechniczne
 • Budynek M (kotłownia):
  • Zakończono etap realizacji – stan końcowy
 • Budynek P (parking):
  • Zakończono etap realizacji – stan końcowy
 • Budynek T (rozprężalnia gazów):
  • Zakończono etap realizacji – stan końcowy
 • Budynek GS (główna stacja zasilania):
  • Zakończono etap realizacji – stan końcowy
 • Budynek SH (stacja hydroforowa wraz ze zbiornikami)
  • Zakończono etap realizacji – stan końcowy
 • Budynek O (odpady)
  • wykonano konstrukcję żelbetową
  • wykonano stolarkę drzwiową
  • wykonano konstrukcją stalową dachu
 • Wykonano zbiornik wód opadowych ZO
  • Zakończono etap realizacji – stan końcowy
 • Wykonano zbiornik wód zakaźnych ZA
  • Zakończono etap realizacji – stan końcowy

Zagospodarowanie terenu:

Zakończono prace związane z makroniwelacją terenu i przygotowaniem terenu pod drogi i chodniki. Wykonano zaplecze tymczasowe z przyłączami tymczasowymi: energetycznym, przyłączem wody i kanalizacji, dwa zjazdy z budowy w ul. Jakubowskiego, drogi wewnętrzne technologiczne i place składowe.

 • Patio A-B i C-D
  • Wykonano chodniki i makroniwelację
 • Patio H-I
  • wykonano korytowanie, stabilizację i podbudowę
  • wykonano kostkę betonową
 • Patio G-H
  • wykonano korytowanie, stabilizację i podbudowę
  • wykonano kostkę betonową
 • Patio F-G
  • wykonano korytowanie, stabilizację i podbudowę
  • wykonano kostkę betonową
 • Patio B-C
  • wykonano korytowanie, stabilizację, podbudowę i makroniwelację
  • wykonano kostkę betonową
 • Drogi
 • zgłoszone do odbioru
 1. Od ulicy Kostaneckiego do lądowiska:
  • wykonano korytowanie, stabilizację i krawężniki, wykonano podbudowę
   i warstwę wiążącą asfaltu oraz warstwę ścieralną asfaltu
 2. Za budynkiem J
  • wykonano korytowanie, stabilizację i krawężniki, wykonano podbudowę
   i warstwę ścieralną z kostki betonowej
 3. Od ronda (bud. F) do bud. GS
  • wykonano korytowanie, stabilizację, krawężniki i warstwę ścieralną z kostki betonowej
 4. Wzdłuż bud. A – F
  • wykonano korytowanie, stabilizację, krawężniki, podbudowę i warstwę wiążącą asfaltu, trwało wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltu
 5. Przed bud. A – B
  • wykonano korytowanie, stabilizację i podbudowę, wbudowywano krawężniki oraz wykonano warstwę ścieralną z kostki betonowej
 6. Przed bud. C – D
  • wykonano korytowanie, stabilizację, podbudowę i krawężniki oraz warstwę ścieralną z kostki betonowej
 7. Między bud. L i P do bud. M
  • wykonano korytowanie, stabilizację, podbudowę i wbudowano krawężniki oraz wykonano warstwę ścieralną z kostki betonowej
 8. Droga wzdłuż ul. Jakubowskiego
  • wykonano korytowanie, stabilizację i podbudowę, krawężniki i warstwę wiążącą z asfaltu oraz warstwę ścieralną z asfaltu
 9. Droga od budynku F do lądowiska
  • wykonano korytowanie, stabilizację i podbudowę, krawężniki i warstwę wiążącą z asfaltu oraz warstwę ścieralną z asfaltu
 10. Droga pomiędzy budynkami L i SH
  • wykonano korytowanie, stabilizację, podbudowę, krawężniki oraz wykonano warstwę ścieralną z kostki betonowej
 11. Droga z kostki wzdłuż bud. GHI
  • wykonano korytowanie, stabilizację i podbudowę, krawężniki i warstwę ścieralną z kostki betonowej
 12. Droga od budynku I do parkingu wielopoziomowego
  • wykonano korytowanie, stabilizację i podbudowę, krawężniki oraz warstwę wiążącą z asfaltu i warstwę ścieralną z asfaltu
 13. Droga od bramy nr 2 do parkingu wielopoziomowego
  • wykonano korytowanie, stabilizację i podbudowę, krawężniki oraz warstwę wiążącą z asfaltu i warstwę ścieralną z asfaltu
 14. Parking przed budynkami A-B
  • wykonano korytowanie, stabilizację, podbudowę, krawężniki i warstwę ścieralną z kostki betonowej
 15. Parking przed budynkami C-D
  • wykonano korytowanie i stabilizację, krawężniki i warstwę ścieralną z kostki betonowej
 16. Droga z kostki od bud. GS do SH
  • wykonano korytowanie, stabilizację, podbudowę, krawężniki i warstwę ścieralną z kostki betonowej
 17. Chodnik asfaltowy od SOR do lądowiska
  • wykonano korytowanie, obrzeża, stabilizację i asfalt
 18. Chodnik wzdłuż budynków A, B, C, D
  • wykonano korytowanie, obrzeża, stabilizację i kostkę betonową
 19. Chodnik wzdłuż budynku I (od strony zachodniej)
  • wykonano korytowanie, obrzeża, stabilizację i kostkę betonową
 20. Chodnik wzdłuż budynku D (od strony zachodniej)
  • wykonano korytowanie, obrzeża, stabilizację i kostkę betonową
 21. Chodnik wzdłuż budynków A i F
  • wykonano korytowanie, obrzeża, stabilizację, wykonywano kostkę betonową
 22. Parking naziemny przy budynku A-F
  • wykonano korytowanie, obrzeża, stabilizację, wykonano podbudowę
   i kostkę betonową, wykonano warstwę wiążącą asfaltu i warstwę ścieralną asfaltu
 • Zieleń:
 • zgłoszone do odbioru
 1. wykonano zieleń w Patio A-B
 2. wykonano zieleń w Patio B-C
 3. wykonano zieleń w Patio C-D
 4. wykonano zieleń w Patio F-G
 5. wykonano zieleń w Patio G-H
 6. wykonano zieleń w Patio H-I
 7. wykonano zieleń wzdłuż bud. A-B
 8. wykonano zieleń wzdłuż bud. A-F
 9. wykonano tereny zielone w rejonie bud. J i GS
 10. wykonano tereny zielone przy wejściu na bud. A – stropodach zielony
 11. wykonano tereny zielone przy wejściu na bud. I
 • Sieci sanitarne i elektryczne:

 

Zakończono prace związane z kanalizacją zakaźną, siecią wodną pożarową, siecią wodną bytową oraz z siecią ciepłowniczą. Zakończono prace związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej czystej i brudnej. Zakończono również prace nad przyłączami wodociągowymi. Wykonano wewnętrzną sieć gazową oraz sieci elektryczne i teletechniczne.

 • Lądowisko:
  • Wykonano betonowanie płyty
  • Zakończono etap realizacji – stan końcowy

 

>> Postęp prac <<