Stan realizacji inwestycji


Stan realizacji inwestycji – marzec 2017 r.

Parking wielopoziomowy:

Wykonano stan surowy otwarty.

Budynek główny:

 • segment A (diagnostyczno-zabiegowy):
  • trwały prace żelbetowe na poziomie +3 (elementy pionowe)
 • segment B (diagnostyczno-zabiegowy):
  • wykonano konstrukcję łącznika B-C
  • trwał montaż okien aluminiowych
 • segment C (diagnostyczno-zabiegowy):
  • trwało wykonywanie warstw izolacyjnych na dachu
  • trwało wykonywanie płyty dociskowej
 • segment D (diagnostyczno-zabiegowy):
  • trwał montaż okien aluminiowych
 • segment F+E (m.in. SOR, blok operacyjny):
  • wykonano prace żelbetowe na poziomie +3, +4 (elementy pionowe, strop)
  • trwało wykonywanie attyk
 • segment G+E (łóżkowy):
  • trwał montaż okien aluminiowych
 • segment H+E (łóżkowy):
  • trwał montaż okien aluminiowych
  • wykonano płytę dociskową
 • segment I+E (łóżkowy):
  • trwał montaż okien aluminiowych
  • wykonano płytę dociskową
 • segment J (zakaźny):
  • wykonano izolację termiczną na dachu,
  • wykonano płytę dociskową.

Budynki towarzyszące:

 • Budynek L (pralnia i kuchnia):
  • trwały prace z wykonaniem płyty stropodachu
 • Budynek M (kotłownia):
  • zakończono prace związane z wykonaniem dachu
 • Budynek T (rozprężalnia gazów):
  • wykonano stan zero
 • Wykonany zbiornik wód opadowych.
 • Wykonany zbiornik wód zakaźnych.

Zagospodarowanie terenu:

Wykonano – zaplecze tymczasowe z przyłączami tymczasowymi: energetycznym, przyłączem wody i kanalizacji, dwa zjazdy z budowy w ul. Jakubowskiego, drogi wewnętrzne technologiczne i place składowe.

Trwały prace związane z makro i mikro niwelacją terenu.

Sieci sanitarne:                               

Trwały prace związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, deszczowej czystej i brudnej oraz zakaźnej.

Kontynuowane były prace projektowe związane z zamiennym projektem wykonawczym.

 

 

>> Postęp prac <<