marzec 2018 r.

 Budynek główny:

 • segment A (diagnostyczno-zabiegowy):
  • na ukończeniu prace murowe i tynki na wszystkich kondygnacjach
  • kontynuowane były prace przy płytowaniu ścian g-k
  • zakończono wykonywanie posadzek betonowych
  • wykonano montowanie fasad zewnętrznych
  • wykonano instalacje elektryczne i teletechniczne
  • trwało wykonywanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej
  • trwało wykonywanie instalacji grzewczych i chłodzących
  • trwało wykonywanie instalacji wentylacji
  • trwało wykonywanie instalacji automatyki i BMS
  • trwał montaż instalacji gazów medycznych
  • trwał montaż parapetów wewnętrznych
  • trwało układanie wykładzin podłogowych
 • segment B (diagnostyczno-zabiegowy):
  • wykonano fasady
  • wykonano montaż ślusarki okiennej
  • wykonano montaż konstrukcji stalowych na dachu pod żaluzje, urządzenia
  • zakończono wykonywanie posadzek betonowych
  • trwało wykonywanie płytowania ścian g-k
  • trwało wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
  • trwało wykonywanie instalacji wentylacji
  • trwało wykonywanie instalacji grzewczych i chłodzących
  • trwało wykonywanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej
  • trwało wykonywanie instalacji gazów medycznych
  • trwało wykonywanie instalacji automatyki i BMS
  • trwało wykonywanie instalacji gazów medycznych
  • wykonano montaż parapetów wewnętrznych
  • trwało układanie wykładzin podłogowych
  • na ukończeniu rurociągi poczty pneumatycznej
 • segment C (diagnostyczno-zabiegowy):
  • wykonano montaż konstrukcji stalowej na dachu pod żaluzje i urządzenia
  • trwało zamykanie ścian g-k
  • wykonano tynki wewnętrzne
  • wykonano montowanie fasad zewnętrznych
  • wykonano montaż ślusarki okiennej
  • wykonano prace elewacyjne
  • zakończono wykonywanie posadzek betonowych
  • trwało wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
  • trwało wykonywanie instalacji wentylacji
  • trwało wykonywanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej
  • trwało wykonywanie instalacji grzewczej i chłodzącej
  • trwało wykonywanie instalacji gazów medycznych
  • trwało wykonywanie instalacji automatyki i BMS
  • wykonano montaż parapetów wewnętrznych
  • trwało układanie wykładzin podłogowych
 • segment D (diagnostyczno-zabiegowy):
  • wykonano montaż ślusarki okiennej
  • wykonano montaż konstrukcji stalowej na dachu pod żaluzje i urządzenia
  • trwało zamykanie ścian g-k
  • zakończono wykonywanie posadzek betonowych
  • na ukończeniu wykonywanie elewacji
  • wykonano montowanie fasad zewnętrznych
  • trwało wykonywanie instalacji wentylacji
  • trwało wykonywanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej
  • trwało wykonywanie instalacji grzewczych i chłodzących
  • trwało wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
  • trwało wykonywanie instalacji gazów medycznych
  • trwało wykonywanie instalacji automatyki i BMS
  • wykonano montaż parapetów wewnętrznych
  • trwało układanie wykładzin podłogowych
 • segment F+E (m.in. SOR, blok operacyjny):
  • wykonano montaż ślusarki okiennej
  • trwał montaż ślusarki drzwiowej zewnętrznej
  • wykonano montaż konstrukcji stalowej na dachu pod żaluzje, solary i urządzenia
  • trwały prace przy płytowaniu ścian g-k
  • trwało wykonywanie ścian sal operacyjnych
  • zakończono wykonywanie posadzek betonowych
  • zakończono prace murowe i wykonywanie tynków
  • zakończono roboty elewacyjne
  • zakończono montowanie fasad zewnętrznych
  • trwało wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
  • trwało wykonywanie instalacji wentylacji
  • trwało wykonywanie instalacji grzewczych i chłodzących
  • trwało wykonywanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej
  • trwał montaż parapetów wewnętrznych
  • trwało wykonywanie instalacji automatyki i BMS
  • trwało wykonywanie instalacji gazów medycznych
  • trwało układanie wykładzin podłogowych oraz wykonywanie posadzek epoksydowych
  • rozpoczęto montaż rurociągów poczty pneumatycznej
 • segment G+E (łóżkowy):
  • wykonano montaż konstrukcji stalowej na dachu pod żaluzje, panele solarne i urządzenia
  • trwał montaż ślusarki drzwiowej zewnętrznej
  • wykonano posadzi betonowe
  • wykonano ściany g-k
  • trwał montaż wykładzin ściennych
  • wykonano montaż fasad zewnętrznych
  • trwało wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
  • trwało wykonywanie instalacji wentylacji
  • trwało wykonywanie instalacji grzewczych i chłodzących
  • wykonano montaż belek chłodniczych
  • trwało wykonywanie instalacji wodnych i kanalizacyjnych
  • trwało wykonywanie instalacji gazów medycznych
  • trwało wykonywanie instalacji automatyki i BMS
  • trwał montaż parapetów wewnętrznych
  • trwało układanie wykładzin podłogowych
  • trwał montaż rurociągów poczty pneumatycznej
 • segment H+E (łóżkowy):
  • wykonano montaż konstrukcji stalowej na dachu pod żaluzje i urządzenia
  • wykonano ściany g-k
  • trwał montaż wykładzin ściennych
  • zakończono montaż ślusarki okiennej
  • trwał montaż ślusarki drzwiowej zewnętrznej
  • zakończono wykonywanie posadzek betonowych
  • trwało wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
  • trwał montaż instalacji wentylacji
  • trwało wykonywanie instalacji grzewczych i chłodzących
  • trwał montaż belek chłodniczych
  • trwało wykonywanie instalacji wodnych i kanalizacyjnych
  • trwało wykonywanie instalacji gazów medycznych
  • trwało wykonywanie instalacji automatyki i BMS
  • trwał montaż parapetów wewnętrznych
  • trwało układanie wykładzin podłogowych
  • trwał montaż rurociągów poczty pneumatycznej
 • segment I+E (łóżkowy):
  • wykonano prace murowe i tynkarskie
  • wykonano montaż ślusarki okiennej
  • trwał montaż ślusarki drzwiowej zewnętrznej
  • zakończono zamykanie ścian g-k
  • zakończono wykonywanie posadzek betonowych
  • wykonano montaż konstrukcji stalowych na dachu pod żaluzje i urządzenia
  • trwało wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
  • trwało wykonywanie instalacji grzewczych i chłodzących
  • trwało wykonywanie węzła cieplnego
  • trwało wykonywanie instalacji wodnych i kanalizacyjnych
  • trwało wykonywanie instalacji wentylacji
  • trwało wykonywanie instalacji gazów medycznych
  • trwało wykonywanie instalacji automatyki i BMS
  • trwał montaż parapetów wewnętrznych
  • trwało układanie wykładzin podłogowych
  • trwał montaż rurociągów poczty pneumatycznej
 • segment J (zakaźny):
  • wykonano montaż ślusarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
  • wykonano prace tynkarskie
  • wykonano posadzki
  • na ukończeniu montaż konstrukcji stalowej na dachu pod żaluzje i urządzenia
  • zakończono zamykanie ścian g-k
  • na ukończeniu prace elewacyjne
  • trwało montowanie wind
  • trwało wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
  • trwało wykonywanie instalacji grzewczych i chłodzących
  • trwało wykonywanie instalacji wodnych i kanalizacyjnych
  • trwało wykonywanie instalacji wentylacji
  • trwało wykonywanie instalacji gazów medycznych
  • trwało układanie wykładzin podłogowych
  • zakończono instalację rurociągów poczty pneumatycznej
  • na ukończeniu montaż wewnętrznej ślusarki drzwiowej
  • trwały prace malarskie
 • Budynki C, D, F, G, H, I
  • dostarczono transformatory.

Budynki towarzyszące:

 • Budynek L (pralnia i kuchnia):
  • wykonano nasyp pod drogę dojazdową
 • Budynek M (kotłownia):
  • wykonano prace tynkarskie
  • wykonano montaż ślusarki okiennej
  • na ukończeniu montaż elewacji
  • trwał montaż instalacji elektrycznych
  • trwały roboty dotyczące technologii kotłowni
 • Budynek T (rozprężalnia gazów):
  • wykonano roboty murowe, tynkarski
  • wykonano posadzki cementowe
  • wykonano montaż ślusarki drzwiowej
  • na ukończeniu montaż elewacji
  • wykonano prace nad zewnętrzna siecią gazów medycznych pomiędzy budynkiem T-J
  • wykonano warstwę żywiczna na posadzce  wewnątrz budynku
 • Budynek GS
  • wykonano roboty murowe oraz tynkarskie
  • wykonano montaż ślusarki drzwiowej zewnętrznej
  • wykonano o prace przy zadaszeniu budynku
  • trwało wykonywanie elewacji
  • dostarczono agregaty prądotwórcze i 2 szt. transformatorów
  • trwały prace przy podłączaniu rozdzielnic SN
  • trwały prace przy instalacji powietrznej w pomieszczeniu agregatów
 • Budynek SH (stacja hydroforowa wraz ze zbiornikami)
  • wykonano zasypy
  • wykonano izolację wewnętrzną zbiorników
  • trwa wykonywanie elewacji
  • trwa malowanie pomieszczenia komory zasuw i pomieszczenia hydroforowni
 • Patio H-I
  • Wykonano korytowanie, stabilizację i podbudowę
 • Drogi
 1. Przed bud. A – B
  • trwało wbudowywanie krawężników
 2. Przed bud. C – D
  • trwało wykonywania podbudowy i wbudowywania krawężników
 3. Między bud. L i P do bud. M
  • trwało wbudowywanie krawężników
 4. Droga wzdłuż ul. Jakubowskiego
  • trwały prace korytowania i stabilizacji podłoża

Zagospodarowanie terenu:

Trwały prace związane z budową dróg i chodników (korytowanie i stabilizacja), wykonaniem podbudowy i montażem krawężników.

Sieci sanitarne i elektryczne:

Trwały prace związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej czystej i brudnej. W toku były również prace nad przyłączami wodociągowymi, wewnętrzną siecią gazową, kanalizacją kablową elektryczną i teletechniczną.


Powrót