maj 2018 r.

Stan realizacji inwestycji  –  do końca maja 2018 r.

 Budynek główny:

 • segment A (administracyjno-dydaktyczny):
 • wykonano stan surowy otwarty budynku wraz z pokryciem dachowym
 • wykonano montaż konstrukcji stalowych na dachu  pod żaluzje i urządzenia (centrale, agregaty, wentylatory, VRF)
 • wykonano montaż fasad zewnętrznych
 • wykonano roboty elewacyjne
 • wykonano prace murowe i  tynki wewnętrzne  na wszystkich kondygnacjach
 • wykonano płytowanie ścian g-k
 • wykonano posadzki betonowe
 • wykonano instalacje elektryczne i teletechniczne (okablowanie bez osprzętu)
 • trwają prace wykończeniowe w obiekcie: układanie wykładzin podłogowych, montaż parapetów wewnętrznych
 • trwają roboty instalacyjne: wodno-kanalizacyjne, grzewcze i chłodnicze, wentylacyjne, automatyki i BMS, gazów medycznych
 • segment B (diagnostyczno-zabiegowy):
 • wykonano stan surowy otwarty budynku wraz z pokryciem dachowym
 • wykonano montaż konstrukcji stalowej na dachu pod żaluzje i urządzenia
 • wykonano montaż fasad zewnętrznych i ślusarki okiennej
 • wykonano roboty elewacyjne
 • wykonano prace murowe i  tynki wewnętrzne na wszystkich kondygnacjach
 • wykonano płytowanie ścian g-k
 • wykonano posadzi betonowe
 • wykonano montaż rurociągów poczty pneumatycznej
 • trwają prace wykończeniowe w obiekcie: układanie wykładzin podłogowych
 • trwają roboty instalacyjne: wodno-kanalizacyjne, grzewcze i chłodnicze, wentylacyjne, elektryczne i teletechniczne, automatyki i BMS, gazów medycznych
 • segment C (diagnostyczno-zabiegowy):
 • wykonano stan surowy otwarty budynku wraz z pokryciem dachowym
 • wykonano montaż konstrukcji stalowej na dachu pod żaluzje i urządzenia
 • wykonano montaż fasady zewnętrznej i ślusarki okiennej
 • wykonano roboty elewacyjne
 • wykonano prace murowe i tynki wewnętrzne
 • wykonano ściany g-k
 • wykonano posadzki betonowe
 • trwają prace wykończeniowe w obiekcie: układanie wykładzin podłogowych
 • trwają roboty instalacyjne: wodno-kanalizacyjne, grzewcze i chłodnicze, wentylacyjne, elektryczne i teletechniczne, automatyki i BMS, gazów medycznych
 • trwa montaż rurociągów poczty pneumatycznej
 • segment D (diagnostyczno-zabiegowy):
 • wykonano stan surowy otwarty budynku wraz z pokryciem dachowym
 • wykonano montaż konstrukcji stalowej na dachu pod żaluzje i urządzenia
 • wykonano montaż fasady zewnętrznej i ślusarki okiennej
 • wykonano roboty elewacyjne
 • wykonano prace murowe i tynki wewnętrzne
 • wykonano ściany g-k
 • wykonano posadzki betonowe
 • trwają prace wykończeniowe w obiekcie: układanie wykładzin podłogowych
 • trwają roboty instalacyjne: wodno-kanalizacyjne, grzewcze i chłodnicze, wentylacyjne, elektryczne i teletechniczne, automatyki i BMS, gazów medycznych
 • rozpoczęto montaż rurociągów poczty pneumatycznej
 • segment F+E (m.in. SOR, blok operacyjny):
 • wykonano stan surowy otwarty budynku wraz z pokryciem dachowym
 • wykonano konstrukcje stalowe na dachu pod żaluzje, panele solarne i urządzenia
 • wykonano montaż fasady zewnętrznej i ślusarki okiennej
 • wykonano roboty elewacyjne
 • wykonano płytowanie ścian g-k
 • wykonano posadzki betonowe
 • wykonano prace murowe i tynki wewnętrzne
 • trwa wykonywanie ścian sal operacyjnych
 • trwają prace wykończeniowe w obiekcie: układanie wykładzin podłogowych, posadzek epoksydowych, montaż parapetów wewnętrznych
 • trwają roboty instalacyjne: wodno-kanalizacyjne, grzewcze i chłodnicze, wentylacyjne, elektryczne i teletechniczne, automatyki i BMS, gazów medycznych
 • trwa montaż rurociągów poczty pneumatycznej
 • segment G+E (łóżkowy):
 • wykonano stan surowy otwarty budynku wraz z pokryciem dachowym
 • wykonano montaż konstrukcji stalowej na dachu pod żaluzje, panele solarne i urządzenia
 • wykonano montaż fasad zewnętrznych i ślusarki okiennej
 • wykonano roboty elewacyjne
 • wykonano ściany g-k
 • wykonano posadzki betonowe
 • wykonano montaż belek chłodniczych
 • trwają prace wykończeniowe w obiekcie: układanie wykładzin podłogowych, montaż parapetów wew. i wykładzin ściennych
 • trwają roboty instalacyjne: wodno-kanalizacyjne, grzewcze i chłodnicze, wentylacyjne, elektryczne i teletechniczne, automatyki i BMS, gazów medycznych
 • trwa montaż rurociągów poczty pneumatycznej
 • segment H+E (łóżkowy):
 • wykonano stan surowy otwarty budynku wraz z pokryciem dachowym
 • wykonano montaż konstrukcji stalowej na dachu pod żaluzje i urządzenia
 • wykonano montaż ślusarki okiennej
 • wykonano roboty elewacyjne
 • wykonano ściany g-k
 • wykonano posadzki betonowe
 • wykonano montaż belek chłodniczych
 • trwają prace wykończeniowe w obiekcie: układanie wykładzin podłogowych, montaż parapetów wew. i wykładzin ściennych
 • trwają roboty instalacyjne: wodno-kanalizacyjne, grzewcze i chłodnicze, wentylacyjne, elektryczne i teletechniczne, automatyki i BMS, gazów medycznych
 • trwa montaż rurociągów poczty pneumatycznej
 • segment I+E (łóżkowy):
 • wykonano stan surowy otwarty budynku wraz z pokryciem dachowym
 • wykonano montaż konstrukcji stalowej na dachu pod żaluzje i urządzenia
 • wykonano montaż ślusarki okiennej
 • wykonano roboty elewacyjne
 • wykonano prace murowe i tynki wewnętrzne
 • wykonano ściany g-k
 • wykonano posadzki betonowe
 • trwają prace wykończeniowe w obiekcie: układanie wykładzin podłogowych, montaż parapetów wew.
 • trwają roboty instalacyjne: wodno-kanalizacyjne, grzewcze i chłodnicze, wentylacyjne, elektryczne i teletechniczne, automatyki i BMS, gazów medycznych
 • trwa montaż rurociągów poczty pneumatycznej
 • trwa wykonywanie węzła cieplnego (na ukończeniu technologia węzła cieplnego)

 

 • segment J (zakaźny):
 • wykonano stan surowy otwarty budynku wraz z pokryciem dachowym
 • wykonano montaż konstrukcji stalowej na dachu pod żaluzje i urządzenia
 • wykonano montaż ślusarki okiennej
 • wykonano roboty elewacyjne
 • wykonano prace murowe i tynki wewnętrzne
 • wykonano ściany g-k
 • wykonano posadzki betonowe
 • wykonano montaż ślusarki drzwiowej
 • wykonano montaż rurociągów poczty pneumatycznej
 • trwa montaż wind
 • trwają prace wykończeniowe w obiekcie: układanie wykładzin podłogowych, prace malarskie
 • trwają roboty instalacyjne: wodno-kanalizacyjne, grzewcze i chłodnicze, wentylacyjne, elektryczne i teletechniczne

 

Budynki towarzyszące:

 • Budynek L (pralnia i kuchnia):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku
  • wykonano prace murowe i tynkarskie
  • wykonano montaż ślusarki okiennej
 • Budynek M (kotłownia):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku wraz z pokryciem dachowym
  • wykonano montaż ślusarki okiennej
  • wykonano roboty elewacyjne
  • wykonano prace tynkarskie
  • wykonano posadzki betonowe
  • trwa montaż instalacji elektrycznych
  • trwają roboty dotyczące technologii kotłowni
 • Budynek P (parking):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku
  • trwają roboty dachowe
  • trwają prace elewacyjne
 • Budynek T (rozprężalnia gazów):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku
  • wykonano montaż ślusarki okiennej
  • wykonano roboty murowe i tynkarskie
  • wykonano posadzki cementowe i epoksydowe
  • wykonano warstwę żywiczną na posadzce wewnątrz budynku
  • wykonano malowanie
  • trwają prace elewacyjne
 • Budynek GS (główna stacja zasilania):
  • wykonano stan surowy otwarty wraz z pokryciem dachowym
  • wykonano prace przy zadaszeniu budynku
  • wykonano roboty elewacyjne
  • wykonano posadzki
  • wykonano roboty murowe oraz tynkarskie
  • dostarczono wszystkie agregaty prądotwórcze i 2 szt. transformatorów
  • rozpoczęto montaż instalacjami elektrycznymi
  • trwają prace przy podłączaniu rozdzielnic SN
  • trwa montaż  instalacji powietrznej w pomieszczeniu agregatów
 • Budynek SH (stacja hydroforowa wraz ze zbiornikami)
  • wykonano stan surowy stacji  i zbiorników wody pitnej i pożarowej
  • wykonano zasypy
  • wykonano izolację wewnętrzną zbiorników
  • zakończono malowanie
  • zakończono posadzki epoksydowe
  • trwa wykonywanie elewacji
 • Wykonano zbiornik wód opadowych ZO
 • Wykonano zbiornik wód zakaźnych ZA

 

Zagospodarowanie terenu:

Zakończono prace związane z makroniwelacją terenu i przygotowaniem terenu pod drogi i chodniki.

 • Patio A-B i C-D
  • Wykonano chodniki i makroniwelację
 • Patio H-I
  • Wykonano korytowanie, stabilizację i podbudowę
 • Patio G-H
  • Wykonano korytowanie, stabilizację i podbudowę
 • Patio B-C
  • Wykonano korytowanie, stabilizację i podbudowę, trwały prace związane
   z makroniwelacją i realizacją podbudowy.
 • Drogi
 1. Od ulicy Kostaneckiego do lądowiska:
  • wykonano korytowanie, stabilizację i krawężniki, wykonano podbudowę
   i warstwę wiążącą asfaltu.
 2. Za budynkiem J
  • wykonano korytowanie, stabilizację i krawężniki, wykonano podbudowę
   i warstwę ścieralną z kostki.
 3. Od ronda (bud. F) do bud. GS
  • wykonano korytowanie, stabilizację, krawężniki i warstwę ścieralną z kostki.
 4. Wzdłuż bud. A – F
  • wykonano korytowanie, stabilizację, krawężniki, podbudowę i warstwę wiążącą asfaltu.
 5. Przed bud. A – B
  • wykonano korytowanie, stabilizację i podbudowę oraz wbudowywano krawężniki.
 6. Przed bud. C – D
  • wykonano prace korytowania, stabilizacji, podbudowę i krawężniki.
 7. Między bud. L i P do bud. M
  • wykonano korytowanie, stabilizację i podbudowę, trwało wbudowywanie krawężników.
 8. Droga wzdłuż ul. Jakubowskiego
  • wykonano korytowanie, stabilizację i podbudowę, krawężniki i warstwę wiążącą z asfaltu.
 9. Droga od budynku F do lądowiska
  • wykonano korytowanie, stabilizację i podbudowę, krawężniki i warstwę wiążącą z asfaltu.
 10. Droga pomiędzy budynkami L i SH
  • wykonano korytowanie, stabilizację, trwały prace związane z wykonaniem podbudowy oraz montowaniem krawężników.
 11. Parking przed budynkami A-B
  • wykonano korytowanie, stabilizację, trwały prace związane z wykonaniem podbudowy oraz montowaniem krawężników.
 12. Parking przed budynkami C-D
  • wykonano korytowanie, stabilizację, trwały prace związane z wykonaniem podbudowy oraz montowaniem krawężników.

 

Sieci sanitarne i elektryczne:

Wykonano prace związane z kanalizacją zakaźną, siecią wodną pożarową, siecią wodną bytową oraz z siecią ciepłowniczą.

Trwają prace związane z wykonaniem: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej czystej i brudnej, przyłączy wodociągowych, wewnętrznej sieci gazowej oraz sieci elektrycznej i teletechnicznej.  


Powrót