luty 2018 r.

Budynek główny:

 • segment A (diagnostyczno-zabiegowy):
  • na ukończeniu prace murowe i tynki na wszystkich kondygnacjach
  • kontynuowane były prace przy płytowaniu ścian g-k
  • na ukończeniu wykonywanie posadzek betonowych
  • wykonano roboty elewacyjne
  • trwało wykonywanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej
  • trwało wykonywanie instalacji grzewczych i chłodzących
  • trwało wykonywanie instalacji wentylacji
  • trwało wykonywanie instalacji automatyki i BMS
  • wykonano prace przy pokryciu dachowym
  • wykonano montaż podkonstrukcji stalowych pod żaluzje, urządzenia (centrale, agregaty, wentylatory, VRF)
  • trwał montaż instalacji gazów medycznych
  • rozpoczęto układanie wykładzin podłogowych
 • segment B (diagnostyczno-zabiegowy):
  • wykonano prace murowe, elewacyjne i tynkarskie
  • na ukończeniu wykonywanie posadzek betonowych
  • trwało wykonywanie płytowania ścian g-k
  • trwało wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
  • trwało wykonywanie instalacji wentylacji
  • trwało wykonywanie instalacji grzewczych i chłodzących
  • trwało wykonywanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej
  • trwało wykonywanie instalacji gazów medycznych
  • trwało wykonywanie instalacji automatyki i BMS
  • trwało układanie wykładzin podłogowych
 • segment C (diagnostyczno-zabiegowy):
  • trwało zamykanie ścian g-k
  • na ukończeniu wykonywanie posadzek betonowych
  • trwało wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
  • trwało wykonywanie instalacji wentylacji
  • trwało wykonywanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej
  • trwało wykonywanie instalacji grzewczej i chłodzącej
  • trwało wykonywanie instalacji gazów medycznych
  • trwało wykonywanie instalacji automatyki i BMS
  • trwało układanie wykładzin podłogowych
 • segment D (diagnostyczno-zabiegowy):
  • trwało zamykanie ścian g-k
  • na ukończeniu wykonywanie posadzek betonowych
  • na ukończeniu wykonywanie elewacji
  • trwało wykonywanie instalacji wentylacji
  • trwało wykonywanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej
  • trwało wykonywanie instalacji grzewczych i chłodzących
  • trwało wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
  • trwało wykonywanie instalacji gazów medycznych
  • trwało wykonywanie instalacji automatyki i BMS
  • trwało układanie wykładzin podłogowych
 • segment F+E (m.in. SOR, blok operacyjny):
  • trwał montaż ślusarki drzwiowej zewnętrznej
  • trwało wykonywanie podkonstrukcji pod ściany g-k oraz płytowanie jednostronne ścian
  • trwało wykonywanie posadzek betonowych
  • na ukończeniu prace murowe i wykonywanie tynków
  • na ukończeniu roboty elewacyjne
  • na ukończeniu montowanie fasad zewnętrznych
  • trwało wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
  • trwało wykonywanie instalacji wentylacji
  • trwało wykonywanie instalacji grzewczych i chłodzących
  • trwało wykonywanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej
  • trwał montaż parapetów wewnętrznych
  • trwało wykonywanie instalacji automatyki i BMS
  • trwało wykonywanie instalacji gazów medycznych
 • segment G+E (łóżkowy):
  • wykonano roboty elewacyjne
  • wykonano montaż ślusarki okiennej
  • trwał montaż ślusarki drzwiowej zewnętrznej
  • na ukończeniu zamykanie ścian g-k
  • trwało wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
  • trwało wykonywanie instalacji wentylacji
  • trwało wykonywanie instalacji grzewczych i chłodzących
  • trwało wykonywanie instalacji wodnych i kanalizacyjnych
  • trwało wykonywanie instalacji gazów medycznych
  • trwało wykonywanie instalacji automatyki i BMS
  • trwał montaż parapetów wewnętrznych
  • trwało układanie wykładzin podłogowych
 • segment H+E (łóżkowy):
  • na ukończeniu zamykanie ścian g-k
  • na ukończeniu ślusarka okienna
  • trwał montaż ślusarki drzwiowej zewnętrznej
  • na ukończeniu wykonywanie posadzek betonowych
  • wykonano roboty elewacyjne
  • trwało wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
  • trwał montaż instalacji wentylacji
  • trwało wykonywanie instalacji grzewczych i chłodzących
  • trwał montaż belek chłodniczych
  • trwało wykonywanie instalacji wodnych i kanalizacyjnych
  • trwało wykonywanie instalacji gazów medycznych
  • trwał wykonywanie instalacji automatyki i BMS
  • trwał montaż parapetów wewnętrznych
  • trwało układanie wykładzin podłogowych
 • segment I+E (łóżkowy):
  • trwał montaż ślusarki drzwiowej zewnętrznej
  • na ukończeniu zamykanie ścian g-k
  • na ukończeniu wykonywanie posadzek betonowych
  • trwało wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
  • trwało wykonywanie instalacji grzewczych i chłodzących
  • trwało wykonywanie węzła cieplnego
  • trwało wykonywanie instalacji wodnych i kanalizacyjnych
  • trwało wykonywanie instalacji wentylacji
  • trwało wykonywanie instalacji gazów medycznych
  • trwało wykonywanie instalacji automatyki i BMS
  • trwał montaż parapetów wewnętrznych
  • trwało układanie wykładzin podłogowych
 • segment J (zakaźny):
  • na ukończeniu montaż konstrukcji stalowej na dachu pod żaluzje i urządzenia
  • na ukończeniu zamykanie ścian g-k
  • na ukończeniu prace elewacyjne
  • trwało montowanie wind
  • trwało wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
  • trwało wykonywanie instalacji grzewczych i chłodzących
  • trwało wykonywanie instalacji wodnych i kanalizacyjnych
  • trwało wykonywanie instalacji wentylacji
  • trwało wykonywanie instalacji gazów medycznych
  • trwało układanie wykładzin podłogowych

Budynki towarzyszące:

 • Budynek M (kotłownia):
  • zakończono wykonywanie posadzek betonowych
  • trwał montaż elewacji
  • trwał montaż instalacji elektrycznych
  • trwały roboty dotyczące technologii kotłowni
 • Budynek T (rozprężalnia gazów):
  • wykonano montaż ślusarki okiennej
  • na ukończeniu montaż elewacji
 • Budynek GS
  • wykonano posadzki
  • trwało wykonywanie elewacji
  • trwają prace przy podłączaniu rozdzielnic SN
 • Budynek SH (stacja hydroforowa wraz ze zbiornikami)
  • wykonano stan surowy stacji i zbiorników
  • trwa wykonywanie elewacji
 • Patio A-B i C-D
  • Wykonano chodniki i makroniwelację
 • Drogi
 1. Od ulicy Kostaneckiego do lądowiska:
  • zakończono korytowanie, stabilizację i krawężniki, wykonano podbudowę i warstwę wiążącą asfaltu
 2. Za budynkiem zakaźnym J
  • zakończono korytowanie, stabilizację i krawężniki, wykonano podbudowę i warstwę ścieralną z kostki
 3. Od ronda (budynek F) do bud. GS
  • zakończono korytowanie, stabilizację i wykonano krawężniki
 4. Wzdłuż budynków A – F
  • zakończono korytowanie, stabilizację i krawężniki, wykonano podbudowę i warstwę wiążącą asfaltu
 5. Przed budynki A – B
  • zakończono korytowanie, stabilizację i podbudowę, trwa wbudowywanie krawężników
 6. Przed budynkami C – D
  • trwają prace korytowania, stabilizacji, wykonywania podbudowy i wbudowywania krawężników
 7. Między budynkami L i P do budynku M
  • zakończono korytowanie, stabilizację i podbudowę, trwa wbudowywanie krawężników
 8. Droga wzdłuż ul. Jakubowskiego
 • trwają prace korytowania i stabilizacji podłoża.

Zagospodarowanie terenu:

Trwały prace związane z budową dróg i chodników (korytowanie i stabilizacja), wykonaniem podbudowy i montażem krawężników.

 

Sieci sanitarne i elektryczne:

Trwały prace związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej czystej i brudnej. W toku były również prace nad przyłączami wodociągowymi, wewnętrzną siecią gazową, kanalizacją kablową elektryczną i teletechniczną.

 


Powrót