kwiecień 2018 r.

Stan realizacji inwestycji  – kwiecień 2018 r.

 Budynek główny:

 • segment A (diagnostyczno-zabiegowy):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku
  • zakończono prace murowe i tynki na wszystkich kondygnacjach
  • na ukończeniu zamykanie ścian g-k
  • trwało wykonywanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej
  • trwało wykonywanie instalacji grzewczych i chłodzących
  • trwało wykonywanie instalacji wentylacji
  • trwało wykonywanie instalacji automatyki i BMS
  • trwał montaż instalacji gazów medycznych
  • trwał montaż parapetów wewnętrznych
  • trwało układanie wykładzin podłogowych
 • segment B (diagnostyczno-zabiegowy):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku oraz prace dachowe
  • wykonano płytowanie ścian g-k
  • trwało wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
  • trwało wykonywanie instalacji wentylacji
  • trwało wykonywanie instalacji grzewczych i chłodzących
  • trwało wykonywanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej
  • trwało wykonywanie instalacji gazów medycznych
  • trwało wykonywanie instalacji automatyki i BMS
  • trwało układanie wykładzin podłogowych
  • zakończono rurociągi poczty pneumatycznej
 • segment C (diagnostyczno-zabiegowy):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku oraz prace dachowe
  • na ukończeniu zamykanie ścian g-k
  • trwało wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
  • trwało wykonywanie instalacji wentylacji
  • trwało wykonywanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej
  • trwało wykonywanie instalacji grzewczej i chłodzącej
  • trwało wykonywanie instalacji gazów medycznych
  • trwało wykonywanie instalacji automatyki i BMS
  • trwało układanie wykładzin podłogowych
  • trwał montaż rurociągów poczty pneumatycznej
 • segment D (diagnostyczno-zabiegowy):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku oraz roboty dachowe
  • na ukończeniu zamykanie ścian g-k
  • zakończono wykonywanie elewacji
  • trwało wykonywanie instalacji wentylacji
  • trwało wykonywanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej
  • trwało wykonywanie instalacji grzewczych i chłodzących
  • trwało wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
  • na ukończeniu montaż rurociągów instalacji gazów medycznych
  • trwało wykonywanie instalacji automatyki i BMS
  • trwało układanie wykładzin podłogowych
  • rozpoczęto montaż rurociągów poczty pneumatycznej
 • segment F+E (m.in. SOR, blok operacyjny):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku oraz roboty dachowe
  • trwał montaż ślusarki drzwiowej zewnętrznej
  • trwało prace przy płytowaniu ścian g-k
  • trwało wykonywanie ścian sal operacyjnych
  • trwało wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
  • trwało wykonywanie instalacji wentylacji
  • trwało wykonywanie instalacji grzewczych i chłodzących
  • trwało wykonywanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej
  • trwał montaż parapetów wewnętrznych
  • trwało wykonywanie instalacji automatyki i BMS
  • trwało wykonywanie instalacji gazów medycznych
  • trwało układanie wykładzin podłogowych oraz wykonywanie posadzek epoksydowych
  • trwał montaż rurociągów poczty pneumatycznej
 • segment G+E (łóżkowy):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku oraz roboty dachowe
  • trwał montaż ślusarki drzwiowej zewnętrznej
  • trwał montaż wykładzin ściennych
  • trwało wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
  • trwało wykonywanie instalacji wentylacji
  • trwało wykonywanie instalacji grzewczych i chłodzących
  • trwało wykonywanie instalacji wodnych i kanalizacyjnych
  • trwało wykonywanie instalacji gazów medycznych
  • trwało wykonywanie instalacji automatyki i BMS
  • trwał montaż parapetów wewnętrznych
  • trwało układanie wykładzin podłogowych
  • trwał montaż rurociągów poczty pneumatycznej
 • segment H+E (łóżkowy):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku oraz roboty dachowe
  • trwał montaż wykładzin ściennych
  • trwał montaż ślusarki drzwiowej zewnętrznej
  • trwało wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
  • trwał montaż instalacji wentylacji
  • trwało wykonywanie instalacji grzewczych i chłodzących
  • trwał montaż belek chłodniczych
  • trwało wykonywanie instalacji wodnych i kanalizacyjnych
  • trwało wykonywanie instalacji gazów medycznych
  • trwał wykonywanie instalacji automatyki i BMS
  • trwał montaż parapetów wewnętrznych
  • trwało układanie wykładzin podłogowych
  • trwał montaż rurociągów poczty pneumatycznej
 • segment I+E (łóżkowy):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku oraz roboty dachowe
  • trwał montaż ślusarki drzwiowej zewnętrznej
  • trwało wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
  • trwało wykonywanie instalacji grzewczych i chłodzących
  • trwało wykonywanie węzła cieplnego
  • trwało wykonywanie instalacji wodnych i kanalizacyjnych
  • trwało wykonywanie instalacji wentylacji
  • trwało wykonywanie instalacji gazów medycznych
  • trwało wykonywanie instalacji automatyki i BMS
  • trwał montaż parapetów wewnętrznych
  • trwało układanie wykładzin podłogowych
  • trwał montaż rurociągów poczty pneumatycznej
  • na ukończeniu technologia węzła cieplnego
 • segment J (zakaźny):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku oraz roboty dachowe
  • na ukończeniu montaż konstrukcji stalowej na dachu pod żaluzje i urządzenia
  • wykonano prace elewacyjne
  • trwało montowanie wind
  • trwało wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
  • trwało wykonywanie instalacji grzewczych i chłodzących
  • trwało wykonywanie instalacji wodnych i kanalizacyjnych
  • trwało wykonywanie instalacji wentylacji
  • zakończono rurociągi instalacji gazów medycznych
  • trwało układanie wykładzin podłogowych
  • zakończono montaż ślusarki drzwiowej
  • trwały prace malarskie

Budynki towarzyszące:

 • Budynek L (pralnia i kuchnia):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku
  • zakończono prace murowe
 • Budynek M (kotłownia):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku oraz prace dachowe
  • trwają prace nad posadzkami epoksydowymi
  • zakończono montaż ślusarki drzwiowej
  • na ukończeniu montaż elewacji
  • trwał montaż instalacji elektrycznych
  • trwały roboty dotyczące technologii kotłowni
 • Budynek P (parking):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku
  • trwały roboty dachowe
  • rozpoczęto prace elewacyjne
 • Budynek T (rozprężalnia gazów):
  • wykonano stan surowy otwarty budynku
  • na ukończeniu montaż elewacji
 • Budynek GS
  • wykonano stan surowy otwarty oraz roboty dachowe
  • na ukończeniu roboty elewacyjne
  • rozpoczęto prace nad instalacjami elektrycznymi
  • dostarczono wszystkie agregaty prądotwórcze
  • trwały prace przy podłączaniu rozdzielnic SN
  • trwały prace przy instalacji powietrznej w pomieszczeniu agregatów
 • Budynek SH (stacja hydroforowa wraz ze zbiornikami)
  • wykonano stan surowy stacji i zbiorników
  • trwa wykonywanie elewacji
  • zakończono malowanie
  • zakończono posadzki epoksydowe
 • Wykonano zbiornik wód opadowych ZO
 • Wykonano zbiornik wód zakaźnych ZA

Zagospodarowanie terenu:

Zakończono prace związane z makroniwelacją terenu i przygotowaniem terenu pod drogi i chodniki.

 • Patio G-H
  • Wykonano korytowanie, stabilizację i podbudowę
 • Patio B-C
  • Wykonano korytowanie, stabilizację i podbudowę, trwały prace związane z makroniwelacją i realizacją podbudowy.
 • Drogi
 1. Od ronda (bud. F) do bud. GS
  • wykonano warstwę ścieralną z kostki
 2. Przed bud. A – B
  • wykonano korytowanie, stabilizację i podbudowę oraz wbudowywano krawężniki
 3. Przed bud. C – D
  • wykonano podbudowę i krawężniki
 4. Między bud. L i P do bud. M
  • trwało wbudowywanie krawężników
 5. Droga wzdłuż ul. Jakubowskiego
  • wykonano korytowanie, stabilizację i podbudowę, krawężniki i warstwę wiążącą z asfaltu
 6. Droga od budynku F do lądowiska
  • wykonano korytowanie, stabilizację i podbudowę, krawężniki i warstwę wiążącą z asfaltu
 7. Droga pomiędzy budynkami L i SH
  • wykonano korytowanie, stabilizację, trwały prace związane z wykonaniem podbudowy oraz montowaniem krawężników. 

Sieci sanitarne i elektryczne:

Na ukończeniu prace związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej czystej i brudnej. Na ukończeniu były również prace nad przyłączami wodociągowymi, wewnętrzną siecią gazową oraz siecią elektryczną i teletechniczną.


Powrót