Źródła finansowania i koszty

Finansowanie inwestycji                  

 1. Wartość kosztorysowa inwestycji (WKI) 1 230 060 000 zł
 2. Źródła finansowania inwestycji (stan na marzec 2017 r.) 1 230 060 000 zł
 3. A Środki zewnętrzne 1 051 034 000 zł

  • Program Wieloletni Rady Ministrów pn. „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim” (PW RM).
   Podstawa prawna: uchwały Rady Ministrów ( Uchwała nr 7/2014 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2014 r., Uchwała nr 216/2014 Rady Ministrów z dnia 27 października 2014 r., Uchwała nr 187/2015 Rady Ministrów z dnia 7 października 2015 r., Uchwała nr 123/2016 Rady Ministrów z dnia 12 października 2016 r.) – 800 000 000  zł (budżet państwa)
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) – projekt „Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim”. Podstawa prawna: Uchwały Nr 240 /15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 marca 2015 r. 251 034 000 zł (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

 4. B  Środki własne 179 026 000 zł (w tym  44 330 117, 65 zł wkład własny do RPO WM )

  • Uchwały Senatu UJ (Uchwała nr 56/XI/2008 z dnia 26 listopada 2008 r., Uchwała nr 20/I/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. oraz Uchwała nr 134/XII/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.)

  Wartość nieruchomości stanowiących własność UJ CM i SU przeznaczonych do zbycia wg operatów szacunkowych wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego Lucjana Kopcia (uprawnienia nr 3123) wg stanu na marzec 2017 r., a przewidzianych jako zabezpieczenie środków własnych wynosi  383 355 000 zł

 5. III. Struktura wydatków 1 230 060 000 zł

  • 25 233 000,00 zł
   projekty, analizy, wykup działek
   źródło finansowania:
   PW RM 25 233 000,00 zł

  • 819 000 000,00 zł
   prace budowlane oraz wyposażenie medyczne po stronie Generalnego Wykonawcy wartość umowy  o generalną realizację inwestycji zawartej pomiędzy UJ CM, a konsorcjum: Warbud S.A., VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH & CO KG, Porr (Polska) S.A. dnia 22.01.2015 r.
   źródło finansowania:
   PW RM 774 767 000,00 zł
   środki własne UJ CM 44 233 000,00 zł

  • 293 864 793,68 zł
   wyposażenie medyczne po stronie Inwestora
   źródło finansowania:
   RPO WM 249 785 074,63 zł
   środki własne UJ CM   44 079 719,05 zł

  • 91 962 206,32 zł
   wyposażenie niemedyczne, meble, transport, rozruch, inne
   źródło finansowania:
   RPO WM 1 248 925,37 zł
   środki własne UJ CM   90 713 280,95 zł

 

 Uchwała nr 7/2014 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2014 r.

 Uchwała nr 187/2015 Rady Ministrów z dnia 7 października 2015 r.

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)

 Uchwała nr 56/XI/2008 z dnia 26 listopada 2008 r.