Źródła finansowania i koszty

Finansowanie inwestycji                  

I. Wartość kosztorysowa inwestycji (WKI) 1 230 060 000 zł

II. Źródła finansowania inwestycji (stan na marzec 2017 r.) 1 230 060 000 zł

A. Środki zewnętrzne – 1 061 750 000 zł

B. Środki własne – 168 310 000 (w tym  46 191 176, 47 zł wkład własny do RPO WM; wg kursu euro z 2016 r. )

Wartość nieruchomości stanowiących własność UJ CM i SU przeznaczonych do zbycia wg operatów szacunkowych wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego Lucjana Kopcia (uprawnienia nr 3123) wg stanu na marzec 2017 r., a przewidzianych jako zabezpieczenie środków własnych wynosi –  383 747 000 zł

III. Struktura wydatków  1 230 060 000 zł

 • 25 233 000,00 zł
  projekty, analizy, wykup działek
  źródło finansowania:
  PW RM – 25 233 000,00 zł
 • 819 000 000,00 zł
  prace budowlane oraz wyposażenie medyczne po stronie Generalnego Wykonawcy wartość umowy  o generalną realizację inwestycji zawartej pomiędzy UJ CM, a konsorcjum: Warbud S.A., VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH & CO KG, Porr (Polska) S.A. dnia 22.01.2015 r.
  źródło finansowania:
  PW RM – 774 767 000,00 zł
  środki własne UJ CM – 44 233 000,00 zł
 • 306 294 130,00 zł
  wyposażenie medyczne po stronie Inwestora
  źródło finansowania:
  RPO WM – 260 350 010,50 zł
  środki własne UJ CM – 45 944 119,50 zł
 •  79 532 870,00 zł 
  wyposażenie niemedyczne, meble, transport, rozruch, inne 
  RPO WM – 1 399 989,50 zł
  środki własne UJ CM – 78 132 880,50 zł